Bu məqalədə veb saytlarla bağlı vacib məqamlara toxunub, bəzu suallara aydnılıq gətirmişik.